PODKLADY NA ÚVERY A INÉ FINANČNÉ PRODUKTY

Komplex centrum v spolupráci partnermi

  • Spracovanie žiadosti na úver a príloh
  • Poistenie všeobecnej zodpovednosti dopravcu
  • Poistenie dopravcu podľa Dohovoru CMR
  • Možností dotácií
  • Zľavy a bonusy pre klientov