SEKCIE

sekcie podľa Stanov Komplex centrum

Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.
  • Sekcia cestnej dopravy
  • Sekcia pozemných komunikácií
  • Sekcia regionálneho rozvoja
  • Sekcia financií
  • Iné podľa záujmu rozšírime
    Kontaktujte nás !
  • Sekcia životného prostredia

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V záujme realizácie špecifických programov, riešenia vybraných úloh, rozvíjania činnosti,

prehlbovanie pôsobenia a podpory svojich cieľov v jednotlivých oblastiach pôsobnosti orgány Komplex centra

zriaďujú ďalšie poradné orgány, pracovné komisie, odborné sekcie, expertné tímy, regionálne kancelárie a podobne.

Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.