CESTNÁ

DOPRAVA, PRÁVNY ŠTÁT

A REGIONÁLNY ROZVOJ ...

Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.

Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum

VZDELÁVAME, RADÍME A OBHAJUJEME ZÁUJMY DOPRAVCOV V CESTNEJ DOPRAVE. 

 

NAVRHUJEME AKTIVITY K REGIONÁLNEMU ROZVOJU.

ZA ZDRAVŠIE OVZDUŠIE

realizácia cieľov združenia Komplex centrum

informácie v roku 2019 najmä k aktuálnej téme ovzdušia 

a životného prostredia v obci Lehota pod Vtáčnikom a v regiónoch Slovenska. Na základe medializovaných informácií je téma ovzdušia aktuálna vo viacerých regiónoch Slovenska.

ZA LEPŠIU PITNÚ VODU

realizácia cieľov združenia Komplex centrum

informácie v roku 2019 k aktuálnej téme pitnej vody

pri obci Podhradie v okrese Prievidza pre občanov obce Podhradie

a Lehota pod Vtáčnikom

 

Ako Vám môžeme pomôcť  v cestnej doprave

Vzdelávanie, poskytovanie informácií v správnom čase, poradenská činnosť

Skupinové semináre a individuálne konzultácie

Semináre odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Viac informácíí →

Založenie a zmeny spoločnosti s ručením obmedzeným

Založíme Vám spoločnosť s ručením obmedzeným jej zmeny elektronicky
Viac informácií →

Spracovanie prepravného poriadku podľa zákona

Prepravný poriadok podľa zákona o cestnej doprave, zmluvné podmienky
Viac informácií →

Informácie a vzdelávanie cez internet

Akadémia pre dopravcov, články, dokumenty, videá
Viac informácií →

Audit zákonných povinností dopravcu cez internet a osobne

Posvietime si na dopravný podnik, aby nedostal pokuty
Viac informácií →

Prinášame vám "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

PORADÍME V KONTAKTE S VEREJNOU SPRÁVOU

NAŠE PROJEKTY

realizujeme projekty na realizáciu cieľov občianskeho združenia

KOMPLEXNE HLAVNE V DOPRAVE...

 

CESTNÁ DOPRAVA A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE OVPLYVŇUJÚ REGIONÁLNY ROZVOJ, PRETO SA TÉMAM VENUJEME.

Tomáš Magušin

podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka zo združenia Komplex centrum.

Grizzly Tomáša Magušina

Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.