SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

založenie obchodnej spoločnosti a zmeny v obchodnom registri

  • Spracovanie dokladov
  • Poradenstvo k povoleniam na podnikane
  • Elektronický zápis do obchodného registra