Autor Vladimír Šimko

O autorovi

Národná rada Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky

Citácia ustanovení z Ústavy Slovenskej republiky a niekoľko poznámok.

Celý článok

Aký je postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií na Ministerstve zdravotníctva SR ?

Postup na podávanie informácií podľa zákona o slobode informácií na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Stručný popis.

Celý článok

Katastrofa menom Slovensko – autor textu MUDr. Jozef Kubík

Zase som dlho váhal, či napísať tento príspevok. Jednak som pracovne zaneprázdnený, času na oddych mám len veľmi málo a nemal som chuť ho tráviť pri počítači. Ale to, ako sa vyvíja pandémia na Slovensku, je ozajstná katastrofa. Po dnešnej službe na COVID oddelení, ako to označil lekár, to tam vyzerá ako z hororového filmu. Keď som pre niekoľkými mesiacmi písal...

Celý článok

Postupy v oblasti zdravia občanov a zdravotníctva v Slovenskej republike

Postupy v oblasti zdravia občanov a zdravotníctva v Slovenskej republike – žiadosť o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a odpovede na otázky z Ministerstva zdravotníctva SR.

Celý článok

Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje podľa Ústavy Slovenskej republiky

Sloboda pohybu občanov podľa Ústavy Slovenskej republiky a krátke komentáre. Hlavná definícia z ústavy a vysvetlenie.

Celý článok

Norimberský kódex – 10 bodov

Norimberský kódex je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny.

Celý článok