Kategória: Národná rada Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky

Citácia ustanovení z Ústavy Slovenskej republiky a niekoľko poznámok.

Celý článok