Aký je postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií na Ministerstve zdravotníctva SR ?

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len ministerstvo) a ich poskytovanie zamestnancami ministerstva sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení ďalších predpisov (ďalej len zákon) a opatrením ministra zdravotníctva SR (ďalej len opatrenie).

2. Text zákona a opatrenia je prístupný na internete na adrese http://www.health.gov.sk.

3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v opatrení.

 4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese: Ministerstvo zdravotníctva SR komunikačný odbor Limbová 2 837 52 Bratislava 37

5. Žiadosť sa podáva: – písomne prostredníctvom pošty, – písomne osobným podaním v podateľni ministerstva (viď vyššie uvedená adresa), – telefonicky v pracovnom čase na číslo 02/59373114, – faxom na čísle 02/54777983 – elektronickou poštou na adrese: office@health.gov.sk – ústne.

6. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese: Ministerstvo zdravotníctva Kancelária ministra Limbová 2 837 52 Bratislava 37

8. Rozklad musí obsahovať: meno a adresu žiadateľa, z čoho je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak rozklad tieto údaje neobsahuje, ministerstvo rozklad odloží.

 9. Rozklad je tiež možné podať prostredníctvom formulára Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie. Tento formulár je k dispozícii v priestoroch vestibulu budovy ministerstva alebo na internetovej adrese ministerstva www.health.gov.sk.

10. O rozklade rozhoduje minister zdravotníctva SR.

Vzor žiadosti TU: Postupy v oblasti zdravia občanov a zdravotníctva v Slovenskej republike – žiadosť o informáciu

Podstatná formulácia:žiadam Vás podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o nasledovné informácie:

Spôsob sprístupnenia informácie: e-mailom na e-mail: xxxxxx@yyyy.sk

Meno a priezvisko (organizácia) , adresa

ŽIADOSŤ POSTAČUJE ZASLAŤ E-MAILOM A ODPOVEĎ JE ZO ZÁKONA DO 8 DNÍ POVINNOSŤ ZASLAŤ ŽIADATEĽOVI !

::: Zdroj TU: Ministerstvo zdravotníctva SR :::
Zašleme vám možné postupy podľa právnych predpisov v Slovenskej republike. Ďalej zašleme informácie k legislatíve k postupu občanov v konaní s orgánmi verejnej správy. Zásady spracúvania osobných údajov

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pozemné komunikácie

V oblasti pozemných komunikácií konáme za združenie Komplex centrum k ceste I/9 Trenčín - Nováky - Žiar nad Hronom od roku 2016 oslovením ústavných  orgánov a viacerých ministrov vlády SR. 

K úseku cesty I/9 pri obci Nitrica konáme od roku 2017, kedy tragicky zahynulo 8 ľudí pri dopravnej nehode.

::: Konania k ceste sú TU :::

::: Články k cestám sú TU :::
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.