Kategória: Ústava Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky

Citácia ustanovení z Ústavy Slovenskej republiky a niekoľko poznámok.

Celý článok

Norimberský kódex – 10 bodov

Norimberský kódex je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny.

Celý článok