Značka: Práva občana na informácie

Postupy v oblasti zdravia občanov a zdravotníctva v Slovenskej republike

Postupy v oblasti zdravia občanov a zdravotníctva v Slovenskej republike – žiadosť o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a odpovede na otázky z Ministerstva zdravotníctva SR.

Celý článok